Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Dzisiejsza uroczystość jest dowodem uznania wybitnych zasług Pana Profesora zarówno dla Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, jak i rozwoju nauki m.in. w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji, socjologii kultury, czy socjologii stosunków międzynarodowych. Jesteśmy dumni, że dokonania i wysiłek osób nierozerwalnie związanych z naszą Uczelnią doceniane są również w innych ośrodkach naukowych, czego znakomitym przykładem jest tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego przyznany Panu Profesorowi - napisał w liście gratulacyjnym JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

 

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1996 był Rektorem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).


 

 

 

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Urbana, dr h.c.
 
długoletniego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
byłego:
Prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego,

Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym,
Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego,
Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej,
Członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
Członka Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.

Pogrążonej w smutku Rodzinie Zmarłego
oraz całej Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejny w tym semestrze wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie”.

W środę 22 listopada br. Prof. SAN dr hab. Arkadiusz Radwan z Instytutu Allerhanda

wygłosi referat pt. BREXIT – strategie, prawne uwarunkowania i perspektywy negocjacji ustąpieniowych.

 

Koreferentami będą: dr Adam Michalik (Katedra Handlu Zagranicznego UEK) i dr Marcin Kędzierski (Katedra Studiów Europejskich UEK).

 

Spotkanie poprowadzi dr Maciej Frączek z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Zapraszamy 22 listopada br. o godz. 11.00 – do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK, parter] .

 

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.


W dniach 22 - 23 listopada 2017 r. w Hotelu Wyspiański w Krakowie odbędzie się IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne". Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Tematem sesji plenarnej konferencji będzie "Ocena projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń pod kątem zgodności z prawem unijnym i potrzebami rynku ubezpieczeń w Polsce". Poza sesją plenarną, wzorem poprzednich edycji konferencji, obrady będą toczyć się w dwóch panelach: ekonomicznym i prawnym.

Konferencja objęta została patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła, Dziekana Wydziału Finansów i Prawa prof. UEK dr hab. Mariusza Andrzejewskiego, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Patronat medialny nad konferencją objął portal krakow.pl oraz kwartalnik naukowy "Prawo Asekuracyjne".
 
Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń: http://ku.uek.krakow.pl/Konferencje


Katedra Filozofii oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Krakowie)
mają zaszczyt zaprosić do udziału w sympozjum naukowym pt:


„Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień",


które rozpocznie się Jubileuszem 80-lecia urodzin
Prof. Adama Węgrzeckiego oraz Dr. Leopolda Zgody,
długoletnich pracowników naszej uczelni.


Uroczystość wraz z sympozjum rozpocznie się 23 listopada br. o godzinie 9.00
w Sali Senackiej UEK


Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram sympozjum

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: http://bit.ly/konferencjadialog 

 


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizują kolejną edycję kursu „Szkoły Giełdowej" - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy o rynku kapitałowym, giełdzie i inwestowaniu w papiery wartościowe (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących, pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.

 

Kursy Szkoły Giełdowej - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE organizowane są cyklicznie, w miarę napływających zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każdy kurs stanowi cykl wykładów (trzy lub dwa spotkania, zajęcia w piątki po południu, w soboty i w niedziele) obejmujący podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce (łącznie 14 godzin).

 

Poszczególne wykłady - prowadzone według programu przygotowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - dotyczą następujących zagadnień:


  - Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe - 3 godz.
  - Funkcjonowanie giełdy - 3 godz. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz.
  - Wybór i ocena spółki - 3 godz.
  - Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych - 3 godz.

 

Wykładowcami Szkoły Giełdowej są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracownicy domów maklerskich i banków.

Odpłatność za kurs wynosi 370 zł.

Po skończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły Giełdowej.

Termin zapisów: do 22 listopada 2017 r.

Termin kursu: 24, 25, 26 listopada 2017 r.

 

Informacje:  pawilon F, pokój 602, tel./fax (12) 293 50 81, e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl

Zgłoszenia: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa

 

Zapraszamy również do udziału w kursie Giełda dla średnio zaawansowanych, który jest kontynuacją kursu „Podstawy Inwestowania na Giełdzie" i przeznaczony jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat funkcjonowania giełdy.

Koszt uczestnictwa wynosi 450 zł. i obejmuje 14 godzin wykładów (sobota-niedziela)

 

Termin zapisów: do 25 listopada 2017 r.

Termin kursu: 2,3  grudnia 2017 r.

Informacje:  pawilon F, pokój 602, tel./fax (12) 293 50 81, e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl

Zgłoszenia: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa

 

Szkolenie odbywa się 2 razy w roku w miarę zgłaszania się chętnych.

 

W przypadku zapisu na oba moduły przewidziana jest zniżka w wysokości 10 % a łączny koszt uczestnictwa wynosi 738 zł.


Rusza główna rekrutacja na częściowe studia zagraniczne, jedyna która zapewnia pełny wybór z oferty Uczelni. Potrwa do końca stycznia 2018 roku.

 

Po raz kolejny Uczelnia stwarza swoim studentom możliwość czynnego uczestnictwa w międzynarodowej mobilności i zdobyciu doświadczeń naukowych poza granicami kraju.

 

Biuro Programów Zagranicznych zachęca serdecznie do podejmowania decyzji i kontaktu z nami.

 

Szczegółowe informacje na: http://www.bpz.uek.krakow.pl/news/strona-glowna/wlasnie-ruszyla-rekrutacja-na-czesciowe-studia-zagraniczne.html

 


Serdecznie zapraszamy na XXIII Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. "Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce", związaną z Jubileuszem Prof. dr. hab. Stanisława Wydymusa.


 

 

Program Konferencji

 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip