Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 18 marca 2019 roku

zmarła

 

Prof. dr hab. Zofia CICHOŃ

Prodziekan Wydziału Towaroznawstwa

w latach 1996-1999

 

emerytowany, długoletni profesor zwyczajny,
kierownik Katedry Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w latach 1998-2012,
kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Towaroznawstwa.
Prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział w Krakowie w latach 1995-1998,
członek Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości PAN, Oddział w Poznaniu,
rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego,
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT,
członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

 

W uznaniu zasług odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Odszedł od nas ceniony i szanowany przez społeczność uniwersytecką całej Polski nauczyciel akademicki.
 W osobie zmarłej Pani  Profesor nauka polska i społeczność Uczelni straciła wybitnego Naukowca, wspaniałego Wychowawcę młodzieży, Człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru oraz drogiego Przyjaciela.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 marca 2019  roku o godz. 12:00 na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie

 

 

 

Autobus dla pracowników UEK chcących wziąć udział w ostatnim pożegnaniu Pani Profesor zostanie podstawiony o godz. 11:15 obok Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego. Odjazd autokaru o godz. 11:30.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tego środka transportu w Dziekanacie Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem – mgr inż. Halina Nosal, tel.: 5608.

 

KOMUNIKAT

o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do weryfikacji

 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

  studia w trybie rekrutacji marcowej

 

 

RANKING WSTĘPNY

 

               Uwaga:  Termin dostarczenia dokumentów do weryfikacji upływa 22 marca 2019r.

 

 

                 Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyznania stypendium zostanie

         ustalona w RANKINGU  OSTATECZNYM  wniosków zweryfikowanych.

 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

I

 

II

 

8,00

 

 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Gospodarka przestrzenna

I

 

II

6,21

II

6,27

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem         

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Towaroznawstwo

I

 

II

7,75

II

6,38

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I

 

II

6,77

II

6,60

 

           

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizuje w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie konkursy skierowane do dzieci i młodzieży. Ich hasłem przewodnim, podobnie jak hasłem Festiwalu jest: Przyszłość w Nauce. Nauka w Przyszłości.

 

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

 

Plakat do pobrania

Regulamin do pobrania

 

Natomiast konkurs filmowy skierowany jest do młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Prace również ocenimy w dwóch kategoriach:

- klasy VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum

- szkoły średnie (licea, technika, szkoły branżowe)

 

Plakat do pobrania

Regulamin do pobrania

 

Zachęcamy Państwa do rozpowszechniania informacji o konkursach.

Szanowni Państwo,

w dniach 12-30 kwietnia br. odbędą się wybory do Rady Doskonałości Naukowej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w tych wyborach są samodzielni pracownicy naukowi, którzy złożyli oświadczenia o przypisaniu ich do dyscyplin naukowych.

W dniach 1 marca – 1 kwietnia w Systemie Wyborczym RDN, który znajduje się pod adresem www https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home , istnieje możliwość weryfikacji danych wyborców (w szczególności adresów e-mail) koniecznych dla otrzymania karty wyborczej i oddania głosu.

Wszelkie informacje i instrukcje związane z weryfikacją danych i procedurą wyborczą dostępne są pod adresem www http://www.bip.nauka.gov.pl/wybory-do-rady-doskonalosci-naukowej/weryfikacja-i-aktualizacja-danych-uprawnionych-do-glosowania.html .

Zachęcamy do skorzystania z możliwości weryfikacji danych oraz oddania głosu w wyborach na przedstawicieli Uczelni do Rady Doskonałości Naukowej.

W związku z organizowanym w dniu 22 marca b.r. na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Uczelni Dniem Otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłaszam

godziny rektorskie od 9.35 – 13.00.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Miło nam poinformować, że
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 nadał
dr. hab. Krzysztofowi Firlejowi, prof. UEK
tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych

Serdecznie gratulujemy
Rada Wydziału i społeczność WEiSM

 

 

fot.: Kancelaria Prezydenta RP

Kapituła Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020

 

Znamy już skład Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020. Wybierze ona polskie firmy o największych osiągnięciach i najciekawszym dorobku, które jesienią zaprezentują się na błoniach PGE Narodowego.

 

W skład Kapituły PWG – decyzją szefowej KPRP Haliny Szymańskiej – powołani zostali:

 

 • Dr hab. Piotr Wachowiak (przewodniczący)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski (zastępca przewodniczącego)
 • Dr hab. Piotr Buła (członek)
 • Beata Daszyńska-Muzyczka (członek)
 • Red. Krzysztof Jedlak (członek)
 • Dr hab. Cezary Kochalski (członek)
 • Prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek)
 • Krzysztof Przybył (członek)
 • Red. Tomasz Siemieniec (członek)
 • Dr hab. Robert Tomanek (członek)
 • Red. Maciej Wośko (członek)
 • Prof. dr hab. Czesław Zając (członek)
 • Małgorzata Maślana (sekretarz)
 • Natalia Lis (sekretarz)

 

Zdjęcie: www.prezydent.pl

 

22 stycznia 2019 roku Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski wręczył członkom Kapituły PGW akty nominacyjne.

Polska Wystawa Gospodarcza to dwuetapowe przedsięwzięcie realizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem PWG jest przybliżenie osiągnięć polskiej gospodarki, propagowanie patriotyzmu gospodarczego oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla efektów pracy pokoleń rodaków.

Inauguracja PWG odbyła się 28 września 2018 r.  na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie przez miesiąc czynna była wystawa zapowiadająca główne wydarzenie, które zaplanowano na przełomie 2019 i 2020 roku na błoniach PGE Narodowego. Pięć pawilonów sferycznych podzielonych na strefy tematyczne: historyczną, wystawienniczą, edukacyjną oraz konferencyjną tworzyć będzie opowieść o polskiej gospodarce.


Specjalnie zaprojektowana ścieżka poprowadzi zwiedzających śladami najwybitniejszych polskich wynalazców, ich dokonań oraz najważniejszych dla rozwoju Polski wydarzeń gospodarczych. Zwiedzający będą mieli także okazję poznać współczesne rodzime firmy, których osiągnięcia współtworzą sukces polskiej gospodarki. Jakie to będą firmy – o tym zdecyduje powołana właśnie Kapituła.

 

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1269,kapitula-polskiej-wystawy-gospodarczej-2019-2020.html  

W 2018 roku odbyła się IV edycja konkursu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z  zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

W kategorii „praca magisterska” trzecie miejsce zajęła praca magisterska mgr Pauliny Świerczyny  pt. "Analiza i ocena promocji miast na przykładzie Krakowa i jego miast partnerskich", której promotorem był profesor Jan W. Wiktor.

W kategorii „praca licencjacka” piąte miejsce zdobyła praca Marii Bajak pt. ”Content marketing jako narzędzie kształtowania wizerunku marki Red Bull” napisana pod kierunkiem dr. Mariusza Kuziaka

Pełne wyniki konkursu można znaleźć na stronie Towarzystwa: http://pntm.pl/

W dniach 22-23. 10. br. Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Zakładem Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych.  Jest to cykliczne spotkanie gromadzące polskich akademików zajmujących się problematyką turystyki i rekreacji. W tym roku jako miejsce obrad wybrano Kraków.

 

Współpraca środowiska akademickiego z władzami miasta w Krakowie od lat przebiega bardzo konstruktywnie i owocnie, w tym przypadku również konferencję wspierali: Prezydent Miasta, reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Panią Katarzynę Gądek, Kraków Convention Bureau i Małopolska Organizacja Turystyczna, reprezentowana na spotkaniu przez Panią Katarzynę Halz oraz ICE Kraków Congress Centre, po którym oprowadzał gości Rzecznik Prasowy Biura Kongresów Pan Michał Zalewski.

 

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Collegium Maius, a w drugim na kampusie UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała w imieniu władz UJ Pani prof. dr hab. Maria Próchnicka, a w imieniu Wydziału Zarządzania UEK Pani Prodziekan prof. dr hab. Renata Seweryn. Spotkanie na naszym Uniwersytecie w drugim dniu otwarła Pani Prorektor ds. Komunikacji prof. dr hab. Janina Filek.

 

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wygłaszając referaty i prowadząc sesje.

 

W organizację aktywnie włączyli się Studenci kierunku Turystyka i rekreacja, specjalności Organizacja Kongresów i Wielkich Wydarzeń, traktując to jak świetną praktykę.

 

Uczestnicy ocenili konferencję jako udaną, bardzo podobał się im Campus UEK, ICE Kraków uznali za ikonę miasta, a Kraków jak zwykle wszystkich oczarował. Kolejne spotkanie, planowane za 2 lata, będzie organizował Uniwersytet Warszawski.


 

 

 

 

 

 

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip