Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 26 czerwca 2017 roku

zmarł

 

Dr inż. Marek SALERNO-KOCHAN

 

doktor nauk technicznych, długoletni starszy wykładowca Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W uznaniu zasług odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Odszedł od nas wieloletni Opiekun Koła Naukowego Zarządzania Jakością, powszechnie lubiany przez pracowników i studentów  nauczyciel akademicki, oddany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godz. 13:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Żonie  Renacie, Prodziekanowi Wydziału Towaroznawstwa oraz pozostałej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

W imieniu społeczności akademickiej

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 czerwca 2017 roku

zmarł

 

mgr inż. Bogusław JUGOWIEC

 

 

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, członek Uczelnianej Komisji Przetargowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Odszedł od nas ceniony Pracownik, wspaniały Kolega i Przyjaciel.

 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie

w czwartek, 29 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

W imieniu Społeczności Akademickiej  

Rektor, Senat, Dział Inwestycji i Remontów

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Miło nam poinformować, że w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A.  powołało w skład Rady Nadzorczej Banku

 

prof. UEK dr. hab. Mariusza Andrzejewskiego

– Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Z satysfakcją informujemy, że Program Executive MBA, prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK znalazł się wśród "Najciekawszych programów MBA wg miesięcznika Home&Market".

 

Przypominamy, że do 30 września 2017 trwa rekrutacja na studia podyplomowe i MBA w KSB UEK. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły na www.ksb.uek.krakow.pl 

 

 

 

 


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 roku Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość, co oznacza, że jednostka wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu spełniła rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego.

 

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
wraz z Odziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
zaprasza
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

 

DIALOG JAKO PODSTAWA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ODNIESIEŃ

 

Konferencja odbędzie się w dniu 23 listopada (czwartek) 2017 r. Będzie to kolejna, XI – z zakresu szeroko rozumianej problematyki etyczno-społeczno-biznesowej organizowana w murach naszej uczelni, którą tym razem zamierzamy poświęcić wielowymiarowej kategorii dialogu. Kategoria ta, w naszym przekonaniu, zasługuje na pogłębienie w kontekście zachodzących przemian społecznych, kulturowych oraz geo-politycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Interpretacje dialogu oraz dialogiczności mają istotne znaczenie nie tylko dla filozoficznych i etycznych implikacji, ale także dla myślenia ekonomicznego. Przedmiotem konferencji będzie zatem próba przyjrzenia się kwestiom istoty i sensu „zasady dialogicznej” w odsłanianiu zależności między poszczególnymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego, zarówno w wymiarze mikro, jak i makro.

 

Wyrażamy przekonanie, iż dyskurs zorientowany na wielość poruszanych aspektów ukaże nie tylko wielopostaciowość samej kategorii dialogu, ale w istotny sposób przyczyni się do wnikliwszego rozumienia także innych, powiązanych z nim zjawisk, tych zachodzących w gospodarce i tych kształtujących społeczeństwo.

 

Zapraszamy zatem zarówno filozofów zajmujących się problemami społeczno-ekonomicznymi, jak i ekonomistów, socjologów czy politologów otwartych na dyskusję nad miejscem dialogu w życiu społecznym. Wprawdzie samemu pojęciu dialogu oraz  fenomenowi dialogiczności w przestrzeni społeczno-gospodarczej poświecono już wiele prac i zorganizowano wiele konferencji, jednakże w związku z coraz bardziej komplikującą się, nie tylko w naszym kraju, sytuacją społeczno-polityczną wydaje się, że powrót do refleksji nad rolą dialogu w każdej z przestrzeni życia społecznego staje się konieczny.Organizatorzy konferencji zamierzają publikować wygłoszone referaty w „Prakseologii” (13 pkt.) lub Zeszytach Naukowych UEK (11 pkt.).

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Janina Filek

 

Harmonogram

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 lipca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem )
  • Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia do 15 września 2017 r.
  • Opłata konferencyjna do 30 października 2017 r.
  • Termin konferencji 23 listopada 2017 r.
  • Tradycyjnie, pełnych tekstów wystąpień do publikacji monograficznej oczekiwać będziemy do 30 grudnia 2017 r.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Janina Filek
Członkowie: dr hab. Kazimierz Sosenko, Prof. UEK, dr Katarzyna Guczalska,
dr Tomasz  Kwarciński, mgr Wioleta Gaweł
Sekretarz: dr Inga Mizdrak

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, organizatorzy nie zapewniają jednak zwrotu kosztów podróży.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto bankowe:
70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Przelew bankowy z dopiskiem „Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień”


Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: http://bit.ly/konferencjadialog 

 

 

PRAKTYKI ERASMUS+ DLA ABSOLWENTÓW

 

Jeśli jesteś studentem ostatniego roku, aplikuj do programu praktyk Erasmus+ przed obroną, a wyjedź jako absolwent. Masz szansę otrzymać grant w wysokości do 600 euro miesięcznie! Już w październiku 2017 r. możesz rozpocząć praktykę trwającą minimum 2 miesiące.  Masz praktycznie nieograniczone możliwości - możesz wybrać dowolną firmę w jednym z 32 europejskich krajów i zrealizować w niej praktykę  zgodną z Twoim kierunkiem studiów.

 

JAK WYJECHAĆ NA PRAKTYKI ERASMUS+ DLA ABSOLWENTÓW?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line, na stronie www.kariery.uek.krakow.pl;

2. Dostarcz wymagane dokumenty do Akademickiego Centrum Kariery do 20 lipca 2017 r. jako STUDENT;

3. Znajdź pracodawcę;

4. Zrealizuj praktykę PO OBRONIE, w terminie do 30.09.2018 r.

 

W poszukiwaniu pracodawcy możesz liczyć na pomoc ze strony  Akademickiego Centrum Kariery, które udostępnia bazy pracodawców i prowadzi konsultacje specjalnie dla praktykantów Erasmus+.

 

Więcej informacji na https://www.kariery.uek.krakow.pl/erasmus

 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip