Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na członka Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej.

 

Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARR, ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców, opracowywane są ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej.

 

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

KATEDRA FILOZOFII UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
ORAZ
KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU
ZAPRASZAJĄ NA
SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

 

24 lutego, prof. UE dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wygłosi referat: „Odpowiedzialność w rachunkowości - w poszukiwaniu zasad etyki uszczelniających regulacje raportowania finansowego.”


W swoim wystąpieniu prof. Maruszewska zaprezentuje społeczne znaczenie informacji dostarczanych w raportach finansowych, które stanowią najważniejszy „produkt” rachunkowości z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych rynków kapitałowych. Podejmie również zagadnienie odpowiedzialności służb rachunkowości za wykonywaną pracę: wobec przełożonych, właścicieli i pozostałych interesariuszy, w tym także społeczeństwa, na terenie którego działa przedsiębiorstwo.
Wskaże na niedoskonałości regulacji prawnych rachunkowości i niedostatek etycznych wskazówek uprawiania zawodów związanych z tworzeniem raportów finansowych.
W opinii prof. Maruszewskiej, w obliczu nieustannie zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, regulacje prawne w zakresie raportowania finansowego nie mają możliwości nadążać za niestałą praktyką. W takiej sytuacji jedynie etyka może „uszczelnić” istniejące regulacje prawne, aby zapewnić rzetelny obraz przedsiębiorstwa w jego raporcie finansowym.

prof. UE dr hab. Ewa Wanda Maruszewska - pracownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka publikacji podkreślających znaczenie etycznego podejścia w procesie tworzenia jasnych i rzetelnych raportów finansowych, w tym rolę edukacji obecnych i przyszłych służb rachunkowości.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się ponadto na zagadnieniach wiarygodności informacji tworzonej w rachunkowości oraz rachunkowości połączeń przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń transgranicznych. Poza pracą naukową i dydaktyczną, posiada także praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach głównego księgowego, czy dyrektora finansowego.

Seminarium odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w Katedrze Filozofii, pok. 44a, piętro IV, ul. Rakowicka 16, Kraków.
Zapraszamy również studentów zainteresowanych problematyką CSR.

 

Zapraszamy studentów UEK i uczestników studiów doktoranckich do kolejnej edycji studium pedagogicznego, którzy pragną nabyć przygotowanie pedagogiczne przydatne w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń.

Zapisy odbywają się w dniach  23.01 - 23.02. 2017 za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu UEK.

Szczegółowe  informacje  znajdują  się  na  naszej  stronie internetowej:  studped.uek.krakow.pl 

 W dniu 15 lutego br. w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie JM prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Tomasz Mielniczuk – Dyrektor Departamentu Santander Universidades i Carlos Gonzalez Ramirez - Banco Santander, podpisali Umowę o współpracy, stanowiącą kontynuację dotychczasowych wspólnych działań.


Współpraca przebiegać będzie m.in. na płaszczyźnie rozwoju studentów i pracowników Uniwersytetu, utrzymania partnerskich relacji środowiska biznesowego i akademickiego oraz budowania wzajemnego pozytywnego wizerunku obu podmiotów.


Uroczyste podpisanie umowy poprzedziło posiedzenie Komitetu Monitorującego, w którym wzięli udział: z ramienia BZ WBK: Carlos Gonzalez Ramirez – Centrala Banco Santander Hiszpania; Tomasz Mielniczuk – Dyrektor Departamentu Santander Universidades; Mikołaj Ramirez – Departament Santander Universidades; Elżbieta Cisowska – Dyrektor 31 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Krakowie oraz Anna Wilkołek – Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie; z ramienia UEK: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. Nauki UEK - Przewodniczący Komitetu, prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska, Kierownik Katedry Bankowości, dr Mateusz Folwarski, Katedra Bankowości, mgr Agnieszka Nowak, Kierownik Biura Programów Zagranicznych, mgr Katarzyna Idziak, Kierownik Sekcji Promocji oraz mgr Krzysztof Kil, Katedra Bankowości.


Uniwersytet współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK S.A. od 2011 roku, a od 2013 roku uczestniczy w Programie Santander Universidades. Wspólnym przedsięwzięciem jest także realizowana cyklicznie Akademia BZ WBK.

 

 

 


Do 28 lutego 2017 trwa rekrutacja na wybrane kierunki studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK:
•    Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne - edycja XXI
•    Controlling i finanse przedsiębiorstw - edycja XXVII
•    Kadry i płace - edycja IV
•    Psychologia w biznesie - edycja XVII
•    Rachunkowość i finanse (dla początkujących) - edycja XXXII
•    Rachunkowość i podatki - edycja II
•    Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych
•    Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®) - edycja XXIV
•    Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA - edycja XVII
•    Zarządzanie sferą usług medycznych - edycja XII
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi - edycja XXV

Więcej informacji na temat kierunków studiów podyplomowych na www.ksb.biz.pl/pl-PL/catalog/studia-podyplomowe


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na www.ksb.biz.pl/pl-PL/text/studia-podyplomowe/rekrutacja


Dla wszystkich absolwentów studiów podyplomowych na UEK – 15% zniżki.


Na studia podyplomowe zapraszamy wszystkich, którzy chcą wzbogacać posiadaną wiedzę lub planują zmianę profilu zatrudnienia. Proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe standardy.


Wysoki poziom dydaktyki zapewniają najlepsi pracownicy akademiccy UEK oraz współpracujący za Szkołą praktycy, związani z poszczególnymi kierunkami studiów.


Kształcimy od ponad 25 lat!

 


       W dniu 11 lutego 2017 Studenci czwartego roku studiów inżynierskich Wydziału Towaroznawstwa, ubrani w togi i birety, po raz pierwszy w historii uroczyście zakończyli pierwszy etap swoich studiów. W Graduacji wzięli udział także ich rodzice oraz najbliżsi.


       Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Ojców Karmelitów Bosych, po której Studenci wraz z zaproszonymi Gośćmi udali się do Starej Auli, gdzie odbyła się oficjalna jej część. Po odśpiewaniu przez chór Dominanta Gaude Mater Polonia, w imieniu władz Uczelni, głos zabrała Pani Prof. dr hab. Janina Filek- Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy a  następnie Pani Dziekan Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka oraz Agnieszka Stanuch-przedstawicielka Studentów. Po przemówieniach Promotorzy wraz z Panią Dziekan wręczyli swoim Seminarzystom pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie Prof. UEK dr hab. Stanisław Popek wygłosił krótki wykład pt. „Towaroznawstwo- today, tomorrow”.


         Po części oficjalnej rozpoczęliśmy mniej formalne świętowanie. Pamiątkowym zdjęciom w togach nie było końca. Graduacja oczywiście nie mogła odbyć się bez słynnego podrzucania biretów. Na szczęście wszystkie trafiły z powrotem w ręce swoich właścicieli.


         Wszystkim Absolwentom naszego Uniwersytetu życzymy dalszych sukcesów
w zdobywaniu kolejnych tytułów zawodowych !!!!!!!!!!

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Scanmed S.A. prowadząca przychodnie studenckie Akamedik, jak co roku przygotowała akcje profilaktyczne zarówno dla studentów jak i pracowników Uczelni.

 

Poniżej informacja nt. akcji profilaktycznej dla Pracowników Uczelni: 

 

 

Rusza kolejna edycja projektu ECONET (e-wykładów międzyuczelnianych, zorganizowanych przez pięć państwowych uczelni ekonomicznych). Ocena z zajęć będzie wpisywana do indeksu i liczona w średniej ze studiów na takich samych zasadach jak normalny wykład do wyboru.

 

Zapisy  prowadzone są do 22.02.2017 roku, a zajęcia rozpoczną się 27 lutego 2017 roku.

 

Uwaga: o przyjęciu na zajęcia może decydować kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji na stronie projektu ECONET.

 

8 lutego 2017 roku
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
Rzeczpospolita
Własnościowe dla Rodziny 500+

 

7 stycznia 2017 roku
Prof. dr hab. Stanisław Mazur
parkiet.com
msn.com
money.pl
forsal.pl
polskieradio.pl
portalspozywczy.pl
rp.pl
stooq.com
wnp.pl
"Ekonomista o możliwym wpływie prezydentury Trumpa na polską gospodarkę"

5 stycznia 2017 roku
Dr Tomasz Sawoszczuk, Katedra Mikrobiologii

naukawpolsce.pap.pl
"Historia pleśnią pachnąca"

5 stycznia 2017 roku
Mariusz Kaczmarek, absolwent UEK
inwestycje.pl
"Zmiany w Zarządzie Euro Banku S.A."

2 stycznia 2017 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
tvp.info
TOK FM
"Ułatwienie dla astmatyków. Polacy stworzyli inteligentny inhalator"

2 stycznia 2016 roku
Prof. dr hab. Jan Czekaj

Rzeczpospolita
"Etyka zamiast wzrostu PKB"

1 stycznia 2016 roku
Prof. dr hab. Stanisław Mazur

forsal.pl
gazetabiznesowa.pl
gazetaprawna.pl
investtracer.com
mbanki.pl
more-value.eu
mpolska24.pl
mulfin.info
onet.pl
otodom.pl
pb.pl
polskaprasa.pl
polskiegory.waw.pl
polskieradio.pl
portalsamorzadowy.pl
tele4.pl
wp.pl
"Ekonomista: za wcześnie, by mówić o rezultatach programu Mieszkanie Plus"

1 stycznia 2016 roku
Prof. dr hab. Stanisław Mazur
portalsamorzadowy.pl
"Mieszkanie Plus: dobry kierunek, ale za wcześnie na mówienie o efektach"

1 stycznia 2016 roku
Prof. dr hab. Jan Czekaj
portalsamorzadowy.pl
"Etyka zamiast wzrostu PKB"

30 grudnia 2016 roku
Prof. Piotr Augustyniak
polscywydarzenia.pl
"Sztuka myślenia"

30 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Marek A. Dąbrowski
wnp.pl
tysol.pl
interia.pl
newsbook.pl
wp.pl
onet.pl
mulfin.info
tele4.pl
stooq.pl
"Ekonomista: program 500 plus sukcesem, ale..."


28 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Marek A. Dąbrowski
forsal.pl
gazetabiznesowa.pl
gazetaprawna.pl
mbanki.pl
mulfin.info
onet.pl
onet.tv
pap.pl
polskiegory.waw.pl
polskieradio.pl
portalspozywczy.pl
rp.pl
tele4.pl
wp.pl
"Ekspert o polskiej gospodarce: To był umiarkowanie pozytywny rok"

27 grudnia 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością
rynekpierwotny.pl
"Rok sukcesów RED Real Estate Development"

27 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski
Radio ZET
"Prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nt. wpływu inflacji na ceny detal"

27 grudnia 2016 roku
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
polakpotrafi.pl
"GAP CUP II - Turniej futsalu w Krakowie"

24 grudnia 2016 roku
Beata Chomątowska, absolwentka UEK
Gazeta Wyborcza
"Na własny wymiar. Za uchyloną firanką"

23 grudnia 2016 roku
Michał Pietrzyk, absolwent UEK

interia.pl
bankier.pl
Money.pl
"Pasaż finansowy"
19 grudnia 2016 roku
Dr Marcin Kędzierski

polskieradio.pl
"Zmiany w finansowaniu uczelni wyższych"

19 grudnia 2016 roku
Krakowska Szkoła Biznesu
Perspektywy
"Absolwent programów MBA w opinii pracodawców"

19 grudnia 2016 roku
Dr Marcin Kędzierski
polskieradio.pl
"Zmiany w finansowaniu uczelni wyższych"

16 grudnia 2016 roku
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

pultusk24.pl
"Przywództwo w biznesie – XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości"
idziemy.com.pl
"Całkowity koszt ŚDM to prawie 201 mln zł"
podhaleregion.pl
"Ks. prof. Józef Kaczmarczyk – nowotarżanin tak wybitny, że… nieznany. Uczeń Jana Matejki, egzaminator Karola Wojtyły, biblista i artysta"

14 grudnia 2016 roku
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała

kpz.uek.krakow.pl
"Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji"

14 grudnia 2016 roku
Prof. UEK dr hab. Jacek Klich
www.rynekzdrowia.pl
"Opieka koordynowana jest tańsza? Nie ma na to twardych dowodów"

14 grudnia 2016 roku
Prof. dr. hab. Tadeusz Sikora
kpz.uek.krakow.pl
"Pomysły to największy atut firm"

14 grudnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

etransport.pl
"Polski pracownik delegowany droższy od francuskiego"
 
14 grudnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
etransport.pl
"Polski pracownik delegowany droższy od francuskiego"

13 grudnia 2016 roku
Rafał Brzoska, absolwent AE w Krakowie

Rzeczpospolita
"Wiele rzeczy zrobiłbym inaczej"

12 grudnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
karierawfinansach.pl
"Jak zainteresować utalentowanych, czyli jak Brown Brothers Harriman buduje most łączacy środowisko akademickie z biznesem"

9 grudnia 2016 roku
Paulina Sroka-Krzemień, absolwentka UEK
Obserwator Lokalny
"Wygrała konkurs na podinspektora"

9 grudnia 2016 roku
Patryk Kosiniak, absolwent UEK
Polska Gazeta Krakowska
"300 kilometrów na godzinę, czyli Patryk uzależniony od ADRENALINY"

9 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
sadeczanin.info
"Jak rozwiną się miasta? Studenckie przypuszczenia w PWSZ"

7 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Leszek Kwieciński
uni.wroc.pl
"Profesor Leszek Kwieciński członkiem Rady NCBR

7 grudnia 2016 roku
Agencja Artystyczna GAP
dziennikpolski24.pl
"Na ostatnią chwilę sztuka wyboru"

6 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Jadwiga Berbeka
radiokrakow.pl
radioem.pl
polskieradio.pl
wiara.pl
"Uczestnicy ocenili ŚDM na 4+"

6 grudnia 2016 roku
Tomasz Jedynak
gosc.pl
gazetaprawna.pl
gpw.pl
"GPW rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską"

6 grudnia 2016 roku
Wiesław Hałucha
biznes.newseria.pl
"Otwarcie Konsulatu Honorowego Kazachstanu w Krakowie"

6 grudnia 2016
Dr Marek Kędzierski
Polska Głos Wielkopolski
polskapress.pl
"Już nie prawica i lewica, lecz globaliści i lokaliści"

5 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Puls Biznesu
"GMINY WCIĄŻ LICZĄ NA FUNDUSZE UNIJNE"

5 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
rp.pl
"Czy gospodarka przetrwa plan Morawieckiego"

5 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Logistyka a Jakość
"Branża morska w „jednym porcie""

4 grudnia 2016 roku
Leszek Kabłak, absolwent UEK
wirtualnemedia.pl
"Leszek Kabłak będzie reporterem TVP w Krakowie"

2 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski
Gość Niedzielny
"Małe oszustwa, wielki kłopot"

1 grudnia 2016 roku
KN Wagabunda
imprezy-dla-podroznikow.pl
wspinanie.pl
sport1.pl
sport.freestyle.pl
onet.pl
TVP Kraków
"Krakowski Festiwal Górski"

1 grudnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ierigz.waw.pl
"Międzynarodowa Konferencja w Jachrance - listopad 2016"

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip