Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 22 lutego 2018 roku
zmarła


Prof. dr hab. Anna Harańczyk


Profesor zwyczajny, doktor habilitowana nauk ekonomicznych,
Kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej Katedry Gospodarki Regionalnej (od 1993 roku),
Kierownik Studium Podstawowego w latach 1993-1999,
Prodziekan Wydziału Ekonomii w latach 1990-1993
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Oświaty"

 

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 28 lutego br. o godz. 11.40
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lutego 2018 roku zmarł

 

Prof. zw. dr hab. dr h. c. JANUSZ TECZKE

 

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Doktor Honoris Causa Karaganda University of Economics Kazpotrebsoyuz oraz University of Central Bank of Ukraine

 

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz licznych uczelni w Polsce i zagranicą.

 

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w kadencji 2002-2008),
Założyciel i Kierownik studiów podyplomowych Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw (od 2001 roku), 
Kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996-2002),
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (1993-1996),
Konsultant w zakresie polityki wynagrodzeń, programów naprawczych, restrukturyzacji przedsiębiorstw i logistyki.

 

Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
Od 2008 roku wchodził w skład Rady Programowej w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.
Założyciel i członek Rady International Doctoral Seminar (2007-2011),
od 1985 roku członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK,
a od 1972 roku Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Oddział Kraków.

 

Członek międzynarodowych organizacji zrzeszających profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego, tj. m.in. International Management Development Association (IMDA) USA, Global Business and Technologies Association (GBATA) USA, Network International Business and Economic Schools oraz wielu innych.

 

Autor i współautor licznych monografii, artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

 

Odznaczony wieloma wyróżnieniami i medalami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Edukacji, Srebrnym Krzyżem Zasługi,
a także Odznaką „Honoris Gratia" przyznaną przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego w uznaniu zasług dla miasta Krakowa.

 

W osobie zmarłego Profesora nauka polska i społeczność Uczelni straciła wybitnego naukowca, wspaniałego wychowawcę młodzieży, człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru.

 

 

      Pogrążonym w smutku: Żonie, Synom oraz całej Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

       Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
       oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Uroczystości pogrzebowe, po których nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, odbędą się w piątek, 23 lutego br., o godz. 12.20 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.

 

                                                Więcej informacji  http://uek.krakow.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:6309

 

Wyzwania gospodarczo-polityczne dla współpracy Polski i Rosji27 lutego 2018, godz. 10.00 do 13.00, sala 13. Bud. G Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27.
Honorowy Patronat Jego Magnificencja
Rektor UEK Prof. UEK dr hab. inż.  Andrzej Chochół


 

 

Zaproszeni goście:
Władimir Niefiedow, Przedstawiciel Handlowy Rosji w Polsce

Aleksandr Jerszow, Zastępca Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce

Aleksandr Minin, Konsul Generalny Rosji w Krakowie

Agnieszka Kurzemska, PMR Consulting

Sławomir Włodek, Firma BCC Group,  BCC Group S. Włodek, R. Mkrtchyan sp.j.

 

Problematyka:

 • tendencje gospodarcze i polityczne w Rosji a wyzwania dla współpracy z Europą i Polską
 • wyzwania globalne wobec Rosji (miejsce Rosji w gospodarce światowej)
 • możliwości rozwoju kontaktów gospodarczych z Rosją
 • rosyjskie wyzwania modernizacyjne a współpraca z Polską
 • wyzwania współpracy energetycznej
 • rosyjska kultura jako soft power w Polsce (kontekst gospodarczy)
 • rosyjski biznes w Polsce i polski w Rosji
 • polska polityka wschodnia (wymiar gospodarczy) a relacje z Rosją


Celem spotkania
będzie odpowiedź na pytanie dlaczego relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Rosją są w stanie stagnacji i jakie są perspektywy ich rozwoju w przyszłości. Kluczem do tego będzie dyskusja nad potencjałem rozwojowym Rosji, koncepcjami polityki gospodarczej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, wyzwaniami rozwojowymi oraz międzynarodowymi uwarunkowaniami politycznymi, np. w relacjach z Unią Europejską i Polską.


Język spotkania: polski .

 

Seminarium w ramach projektu „Spotkania ze Wschodem"

 

28 lutego 2018 r.
„UZURPATORSKIE PAŃSTWO BEZPRAWIA" JAKO KWINTESENCJA NIELIBERALNEJ DEMOKRACJI
CZY NOWY GATUNEK POLITOLOGICZNY? JAK SIĘ BRONIĆ PRZED  PREDATOREM?

Profesor Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwszy w semestrze letnim wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie"- w środę 28 lutego br.
Profesor Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wygłosi referat pt. UZURPATORSKIE PAŃSTWO BEZPRAWIA" JAKO KWINTESENCJA NIELIBERALNEJ DEMOKRACJI CZY NOWY GATUNEK POLITOLOGICZNY? JAK SIĘ BRONIĆ PRZED  PREDATOREM?

 

Jednym z Koreferentów będzie prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek z Akademii Ignatianum w Krakowie.

Spotkanie poprowadzi prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki Publicznej UEK.

  

Zapraszamy 28 lutego br. o godz. 11.00 - do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK, parter].

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.


Wielce Szanowni Państwo,

w imieniu prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka, Prezesa PTBOiS, oraz dr inż. Jana W. Owsińskiego, Sekretarza Generalnego PTBOiS, mam zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do nagrody naszego Towarzystwa za wydaną w ostatnim okresie pozycję książkową, dotyczącą badań operacyjnych i systemowych.

Krótka informacja o nagrodzie

Formularz zgłoszeniowy.


Zgłoszenia można składać do końca lutego 2018 r. na adres mailowy: konkurs.ptbois@ibspan.waw.pl


24 listopada 2017 podczas gali z okazji trzydziestolecia programu Erasmus+  wręczono dyplom za owocna współpracę sieci IRO`s Forum, której UEK jest aktywnym członkiem.

 

International Relations Offices Forum  jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich uczelni państwowych. Obecnie IRO`s Forum zrzesza  20 członków. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez:

 • wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki,
 • organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów,
 • realizację wspólnych projektów,
 • promocję uczelni partnerskich w Polsce i za granicą,
 • wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

 

Więcej informacji o sieci.

www.irosforum.pl

 


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip