Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Kraków, dnia 16  października 2017 roku

 

                                                                                             OGŁOSZENIE 

 

Na prośbę Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego   w Krakowie ogłaszam godziny  rektorskie dla studentów stacjonarnych  w dniu 2 listopada 2017 roku  do godz. 14:45.

 

Z  poważaniem
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka 
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznało Nagrody PTE w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii. Przyznano dwie nagrody pierwszego stopnia, jedna z nich przypadła w udziale autorom książki "Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii", red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Wydawnictwo Copernicus Center Press. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów są następujący pracownicy UEK: Wojciech Giza, Ryszard Kowalski, Tomasz Kwarciński, Andrzej Malawski, Krystian Mucha.

 

Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

http://www.pte.pl/pliki/2/1/Komunikat_z_Konkursu_PTE_na_podrecznik.pdf
https://www.ccpress.pl/produkt/Metaekonomia._Zagadnienia_z_filozofii_ekonomii_324

 

 


150 studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Gospodarka Przestrzenna będzie miało szansę odbyć płatne staże w ramach projektu „Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku GAP i GP UEK" realizowanego od 1 stycznia 2018 r.

 

Projekt Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zyskując środki w wysokości 1 707 240 zł. Dzięki tej inicjatywie znacząca liczba studentów WGAP uzyska możliwość zrealizowania płatnych, 3-miesięcznych staży w wybranych firmach i instytucjach, pozwalających nie tylko uzyskać doświadczenie i kompetencje zawodowe, ale także poszerzyć wiedzę zdobywaną na Uczelni.

 

W ramach projektu zostaną sfinansowane:

  • wynagrodzenie stażysty wg stawki 18,50 zł/h,
  • wynagrodzenie opiekunów stażystów z ramienia pracodawców,
  • koszty dojazdów stażystów poza miejsce zamieszkania,
  • koszty zakwaterowania stażystów poza miejscem zamieszkania,
  • ubezpieczenie NNW dla stażystów,
  • koszty badań lekarskich,
    .
Projekt zostanie sfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szanowni Państwo,

w imieniu pracowników Katedry Matematyki zapraszamy do udziału w sesji naukowej pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego, która odbędzie się 23 października w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas sesji referaty wygłoszą prof. Oded Stark (Uniwersytet Warszawski, Georgetown University, University of Bonn), prof. Jan Werner (University of Minnesota) oraz prof. Jacek Osiewalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Szczegółowy program sesji znajduje się na stronie www.matematyka.uek.krakow.pl/AMMS


Z wyrazami szacunku,
prof. UEK dr hab. Anna Pajor
dr Fryderyk Falniowski


W imieniu Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Wydziału Finansów i Prawa UEK zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium pt. "International Law Seminar - Data Protection and Gambling Law in Poland and Germany", które odbędzie się w dniach 23-24.10.2017 r.

 

Gościem specjalnym seminarium będzie specjalista z zakresu ochrony danych osobowych adw. Jacek Kowieski z Uniwersytetu FOM w Hamburgu (Niemcy) pracownik renomowanej kancelarii prawnej Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB.

 

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na plakacie wydarzenia .

 

Serdecznie zapraszamy


Rekrutacja na studia podyplomowe w KSB UEK  na rok akademicki 2017/2018 została przedłużona do 25 października 2017 r.

 

Wolne miejsca na kierunkach:

 

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)
Bankowość

Controlling i finanse przedsiębiorstw (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)
Europejskie studia menedżerskie typu MBA (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Handel międzynarodowy (pierwsze zajęcia 6,7 października br.)

Handel i zarządzanie sprzedażą (pierwsze zajęcia 6,7 października br.)

Kadry i płace (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Marketing

Psychologia w biznesie (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Rachunkowość i podatki (pierwsze zajęcia 6,7 października br.)

Rachunkowość i finanse (dla początkujących) - pierwsze zajęcia 6,7  października br.

Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF

Szacowanie nieruchomości

Zarządzanie projektami (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Zarządzanie przedsiębiorstwem-studia menedżerskie typu MBA (pierwsze zajęcia 13,14 października br.)

Zarządzanie zasobami ludzkimi ( pierwsze zajęcia 6,7 października)

Zarządzanie sferą usług medycznych

 

Zapraszamy!

http://www.ksb.biz.pl/pl-PL/catalog/studia-podyplomowe

 


Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczyna rekrutację kandydatów na członków Zarządu i działaczy klubu.

 

Poszukujemy osób, z którymi wspólnie będziemy osiągać sukcesy sportowe i organizacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Przyjdź na otwarte spotkanie informacyjne, zacznij działać, poznaj nas !

 

Czwartek 26.10.2017r., godzina 18:00, klub Grota na kampusie UEK

 

ZAPRASZAMY

KU AZS UEK

#GoTeamUEK


Polub nasz fanpage oraz dołącz do wydarzenia i bądź na bieżąco! Polub nasz fanpage KU AZS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dołącz do wydarzenia i bądź na bieżąco!

https://web.facebook.com/events/555712688094242/?ref=br_rs

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozprawa doktorska Pana dr Zbigniewa Długosza przygotowana pod opieką Pani Prof. zw. dr hab. Bogusławy Gneli pt. „Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek " otrzymała Wyróżnienie Rzecznika Finansowego w I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Laureatowi oraz opiekunowi naukowemu serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji tutaj: https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs


Czasopismo "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" (CEJEME, www.cejeme.eu), obecne od 2015 roku w Web of Science Core Collection, jest od niedawna indeksowane również w bazie Scopus.

 

Założycielem i redaktorem naczelnym CEJEME jest prof. dr hab. Jacek Osiewalski, kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK - wraz z prof. dr. hab. Aleksandrem Welfe, kierownikiem Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. 

 

Redakcję krajową tworzą, obok założycieli, znani specjaliści z ośrodków akademickich Poznania i Warszawy. Współpracujący redaktorzy zagraniczni to wybitni ekonomiści i ekonometrycy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii.

 

Pierwszym członkiem rady naukowej CEJEME, ustanowionej 9 lat temu, był Lawrence R. Klein, uhonorowany w 1980 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w zakresie ekonomii za tworzenie ekonometrycznych modeli gospodarki, zmarły 20 października 2013 roku. Obecnie radę naukową tworzą europejscy uczeni światowego formatu: Herman van Dijk, Helmut Lütkepohl i Timo Teräsvirta.

 

Czasopismo wydawane jest od początku (tj. od I kwartału 2009 roku) przez PAN, Oddział w Łodzi, na mocy umowy zawartej z oboma założycielami. CEJEME jest kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły poświęcone modelom matematycznym i statystycznym w ekonomii i finansach; w kolejnych zeszytach ukazują się zatem prace z ekonomii matematycznej i (zwłaszcza) ekonometrii, teoretycznej i stosowanej. Wśród prac empirycznych przeważają artykuły z makroekonomii i analizy rynków finansowych, choć ukazują się też wyniki badań mikroekonomicznych.

 

Periodyk posiada własną, internetową platformę redakcyjną, a wersję elektroniczną poszczególnych zeszytów traktuje jako podstawową - przy zachowaniu tradycyjnej wersji drukowanej. Redakcja otrzymuje teksty naukowe z całego świata, z których mniej niż połowa jest dopuszczana do publikacji.

 

Po kilku pierwszych latach wydawania, czasopismo odnotowuje rosnącą z roku na rok liczbę cytowań w międzynarodowych źródłach indeksowanych przez Web of Science i Scopus, co zapewniło CEJEME obecność w tych dwóch głównych bazach światowych.

 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip