A A A drukuj

Akademia Alior Banku

 

W środę 24 marca 2010 roku odbyła się na naszej Uczelni uroczysta inauguracja Akademii Alior Banku pt. „Szkolenie z Analizy Technicznej", której organizatorem jest Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX".

Gośćmi honorowymi pierwszego spotkania poświęconego podstawom analizy technicznej byli dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK - Prorektor ds. Studenckich oraz Krzysztof Polak - dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku. Rektor podkreślił wagę tej studenckiej inicjatywy i wyraził swoje pełne poparcie dla kolejnych przedsięwzięć tego typu. Dyrektor Polak natomiast wielokrotnie podkreślał dotychczasową rolę byłych członków INDEX-u w instytucjach rynku kapitałowego, a także docenił kompetencje i umiejętności absolwentów Uniwersytetu.

Zarząd INDEX-u wyraził nadzieję na poszerzenie zakresu współpracy o kolejne projekty, w których uczestniczyłby Alior Bank. Koło Naukowe rozpoczęło współpracę z Biurem Maklerskim Alior Banku w organizacji na naszej Uczelni dalszych spotkań poświęconych analizie technicznej. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem studentów. Frekwencja na pierwszym spotkaniu przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

- Mieliśmy nadzieję, że uda się nam zapełnić salę, ale nawet w najśmielszych myslach nie przypuszczaliśmy, że studenci będą słuchać wykładów, siedząc na schodach - mówił Damian Szewczyk, prezes KNRK „INDEX". - Jesteśmy zachwyceni!

W ramach pierwszego spotkania prowadzący przedstawili podstawowe zagadnienia związane z analizą techniczną. Tematyka obejmowała podstawy filozofii analityka technicznego, teorię Dowa, rodzaje wykresów oraz zagadnienia wolumenu w transakcjach rynkowych.

- Chcieliśmy przedstawić esencję analizy technicznej w najbardziej przystępnej formie. Mamy nadzieję, że osiągnęliśmy swój cel i zachęciliśmy uczestników do dalszego pogłębiania wiedzy - powiedział koordynator szkolenia, Sławomir Baniak, wiceprezes KN INDEX, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Kolejne spotkanie autorstwa Marcina Sułkowskiego i Pawła Bieniasza obejmuje zagadnienia formacji kontynuacji i odwrócenia trendu. Pozostała część kursu prowadzona były przez analityków Biura Maklerskiego Alior Banku.

 Poniżej terminy spotkań Akademii:

  • 07.04.2010 r. - Fale Elliota i ciągi Fibonacciego - praktyczne zastosowanie;
  • 14.04.2010 r. - Oscylatory, wskaźniki i średnie kroczące w praktyce;
  • 21.04.2010 r. - Zarządzanie kapitałem i systemy transakcyjne w praktyce.