uek-gap-kfil

A A A drukuj

Społeczna odpowiedzialność biznesu

www.filozofia.uek.krakow.pl/csr

KATEDRA FILOZOFII UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE 

ORAZ
KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU
ZAPRASZAJĄ NA
SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

 

24 lutego, prof. UE dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wygłosi referat: „Odpowiedzialność w rachunkowości - w poszukiwaniu zasad etyki uszczelniających regulacje raportowania finansowego.”


W swoim wystąpieniu prof. Maruszewska zaprezentuje społeczne znaczenie informacji dostarczanych w raportach finansowych, które stanowią najważniejszy „produkt” rachunkowości z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych rynków kapitałowych. Podejmie również zagadnienie odpowiedzialności służb rachunkowości za wykonywaną pracę: wobec przełożonych, właścicieli i pozostałych interesariuszy, w tym także społeczeństwa, na terenie którego działa przedsiębiorstwo.

Wskaże na niedoskonałości regulacji prawnych rachunkowości i niedostatek etycznych wskazówek uprawiania zawodów związanych z tworzeniem raportów finansowych.

W opinii prof. Maruszewskiej, w obliczu nieustannie zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, regulacje prawne w zakresie raportowania finansowego nie mają możliwości nadążać za niestałą praktyką. W takiej sytuacji jedynie etyka może „uszczelnić” istniejące regulacje prawne, aby zapewnić rzetelny obraz przedsiębiorstwa w jego raporcie finansowym.

prof. UE dr hab. Ewa Wanda Maruszewska - pracownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka publikacji podkreślających znaczenie etycznego podejścia w procesie tworzenia jasnych i rzetelnych raportów finansowych, w tym rolę edukacji obecnych i przyszłych służb rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się ponadto na zagadnieniach wiarygodności informacji tworzonej w rachunkowości oraz rachunkowości połączeń przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń transgranicznych. Poza pracą naukową i dydaktyczną, posiada także praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach głównego księgowego, czy dyrektora finansowego.

 

Terminy pozostałych spotkań w roku akademickim 2016/17
31 marca, Łukasz Droździk, Marco sp. z o.o.
28 kwietnia,
26 maja,
23 czerwca,

Miejsce spotkań

Seminarium odbywa się w godz. 11.00-13.00 w Katedrze Filozofii, pok. 44a, piętro IV, ul. Rakowicka 16, Kraków.

Osoby zamierzające po raz pierwszy uczestniczyć w seminarium uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie karty zgłoszeniowej [doc] na adres e-mail: gawelw@uek.krakow.pl

Zapraszamy również studentów zainteresowanych problematyką CSR.