A A A drukuj

Władze Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Dziekan

Prof. UEK dr hab.Krzysztof Firlej   

 

Prodziekani

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska 

Dr hab. Wojciech Giza  

 
Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec 

 

Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Badań Naukowych
Przewodniczący:               prof. dr hab. Adam Nalepka

Członkowie:                        

 • prof. dr hab. Marek Lisiński
 • prof. dr hab. Jerzy Kornaś
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
 • prof. UEK dr hab. Piotr Buła
 • prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
 • prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyk

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej
Przewodnicząca:                prof. UEK dr hab. Alicja Miś
Członkowie:                        
 • prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk
 • prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach
 • dr Joanna Garlińska-Bielawska
 • dr Halina Smutek

 Komisja Stypendialna
Przewodnicząca:       dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

 Członkowie:           

 • Katarzyna Białecka
 •  Katarzyna Wilkosz
 •  Szymon Gąsienica-Szostak  

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia
Przewodnicząca:     dr Bożena Pera

        Członkowie:             

 • dr Marian Bursztyn
 • dr Ewa Kozie
 • dr Urszula Lorenowicz
 • dr Czesława Pilarska
 • dr Agnieszka Żur
 • mgr Piotr Głogowski
 • Natalia Wróbel
 • Ana Kurkiewicz
 • Dorota Siemieńska
 • Katarzyna Wilkosz
 • Piotr Kostański J
 • Jakub Kucharczuk
 • Katarzyna Białecka

Zespoły Dydaktyczne

 

Przewodnicząca:  prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

 Kierunek: Ekonomia

 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak
 • Prof. dr hab. Krystyna Przybylska
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyk
 • Dr hab. Wojciech Giza
 • Dr hab. Joanna Kudełko
 • Natalia Wróbel

 

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus
 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach
 • Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec
 • Dr Joanna Garlińska-Bielawska
 • Dr Agnieszka Głodowska
 • Dr Bożena Pera
 • Dr Piotr Stanek
 • Piotr Kostański

 

Kierunki: Europeistyka i Stosunki Międzynarodowe

 

 • Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • Prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski
 • Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
 • Dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka
 • Dr Jan Brzozowski
 • Dorota Siemieńska
 • Katarzyna Wilkosz

 

Kierunki: Inżynieria Organizacji i Zarządzania oraz
Organizacja i Zarządzanie – studia menedżerskie

 

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński
 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
 • Dr Tomasz Sapeta
 • Dr hab. Marek Szarucki
 • Dr Tomasz Bober
 • Jakub Kucharczuk
 • Anna Kurkiewicz

 

Kierunek: Logistyka Międzynarodowa

 

 • Prof. dr hab. Janusz Czekaj
 • Prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
 • Prof. UEK dr hab. Marta Gollinger-Tarajko
 • Dr Krzysztof Misiołek
 • Dr Halina Łuszczarz
 • Dr Wojciech Pająk
 • Katarzyna Białecka

 

Zespół Dydaktyczny ds. studiów doktoranckich i podyplomowych

 

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka
 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Dr Tomasz Sapeta
 • Dr Małgorzata Zięba
 • Mgr Małgorzata Wesołowska