Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu
data publikacji: 20/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne zostały zlikwidowane z dniem 1 września 2016 r.
Jednostka w Nowym Targu będzie działać jako Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych,  zgodnie z zawartym porozumieniem z PPWSZ w Nowym Targu.
Sekretariat ZOD w dotychczasowej siedzibie dziala do 23.09. a od 1.10. w nowej siedzibie.

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE)

PONE jest jednostką wspólną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Adres pocztowy: Kampus Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Adres mailowy: pone@uek.krakow.pl

Adres internetowy: http://www.ppwsz.edu.pl/podhalanski-osrodek-nauk-ekonomi.html

Sala Obsługi Studenta: budynek "Gorce", nr sali 227, tel. zewn. +(48) 18 26 10 734, tel. wew. 227

Dni i godziny pracy PONE dla studentów;
Sekretariat PONE (Sala Obsługi Studenta);
środa - czwartek 14.00-17.00
piątek - sobota (w terminach zjazdów) - piątek; 11.00-16.00, - sobota; 9.00-11.00)

Dyrekcja PONE: pok. 236, budynek „Gorce”, tel. zewn. +(48) 18 26 10 738

Zakład Ekonomii i Finansów: pok. 306, budynek „Gorce”

Pokój Wykładowców: pok. T3.338, budynek „Tatry”

Biblioteka: pok. T0.33 budynek „Tatry”

Dla pracowników i studentów darmowy parking!

Dojazd busem do kampusu PPWSZ w Nowym Targu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia w PONE  Nowy Targ w dniach:

14 X 2016  dr   Zamora Paweł            sala T1.05  w
15 X 2016  dr   Lenart  Łukasz            sala    T0.01  cw.
15 X 2016  dr   Lenart  Łukasz            sala    T0.01 ćw.
15X  2016  mgr Godlewska-Dzioboń B    sala   T2.24 ćw.
15 X 2016  mgr  Godlewska-Dzioboń B     sala   T2.24   cw.
16 X 2016  dr  Lenart  Łukasz             sala  320 G w
16 X 2016  prof. dr hab. Grabiński Tadeusz Sala 320G w
14 X 2016  dr  Molo  Marcin                 sala  315 G w
15 X 2016  dr JedynakT.  i  dr Czepielewska-Kałka  K.    sala 320G w
16 X 2016  dr Juza J.                             sala T1.37 w
15 X 2016  dr Wrona B.                        Sala  314 G
15 X 2016  dr Makowski M.                 Sala  T1.37 w
16 X 2016  dr Miodunka P.                   Sala  T1.39 w
14 X 2016  dr  Michałowska K.           Sala  T2.25  w
15 X 2016  dr  Krzywda D.                   Sala  315G w   
  

21 X 2016  dr     Misiołek  Krzysztof             sala    315 G w
22 X 2016  dr    Gorzelany-Dziadkowiec    sala    T1.05  ćw
22 X 2016  dr   Gorzelany-Dziadkowiec     sala    T1.05 ćw
22 X 2016  dr   Urban    Wit                          sala     T0.18  ćw
22 X 2016  dr    Urban    Wit                         sala    T0.18 ćw
21 X 2016  dr    Molo Marcin                        sala    T2.25  w
22 X 2016  dr    Molo Marcin                        sala     T0.01  ćw
22 X 2016  dr    Molo Marcin                        sala    T0.01  ćw
22 X 2016  dr    Maj-Waśniowska  K.          sala    T2.20  ćw
22 X 2016  dr    Maj-Waśniowska  K           sala    T2.20 ćw
23 X 2016  dr    Maj-Waśniowska  K.          sala    314 G ćw  

28 X 2016  dr    Kukuryk    Piotr                       sala    315G  w
29 X 2016  dr    Kukuryk    Piotr                       sala    315 G  w
29 X 2016  dr    Lenart        Łukasz                 sala    315 G  w
28 X 2016  dr    Walkosz    Anna                     sala     T1.05  w
29 X 2016  dr    Walkosz       Anna                  sala     314G ćw.
29 X 2016  dr    Walkosz    Anna                     sala    320G  ćw.
29 X 2016  dr    Czepielewska-Kałka K.        sala    320G ćw.
30 X 2016  dr    Jedynak    Tomasz                 sala    315G ćw.
30 X 2016  dr    Jedynak     Tomasz                sala    315 G  ćw.
30 X 2016  dr    Folwarski    Mateusz             sala    320 G  ćw.
30 X 2016  dr     Folwarski     Mateusz           sala    320 G  ćw.
28 X 2016  prof. UEK  Małecki Piotr Paweł   sala    T2.34 w
29 X 2016  mgr  Wąsowicz   Krzysztof           sala    T2.20  ćw.
29 X 2016  mgr    Wąsowicz Krzysztof           sala    T2.20  ćw.
29 X 2016  mgr Gołębiowski  Bartosz          sala    T2.24 ćw.
30 X 2016  dr     Podsiadło Piotr                    sala    112G  ćw.
29 X 2016  mgr  Mazurczak-Mąka  Anna      sala    T2.24 ćw.
30 X 2016  dr   Krzywda Danuta                     sala    T2.20 w
28X  2016  mgr  Wacławik Bogusław           sala    T2.25  ćw.
29 X 2016  mgr  Bolisęga  Maciej                  sala    T1.05  ćw.
29 X 2016  dr   Folwarski  Mateusz               sala    T1.05  ćw.
28 X 2016  dr   Niżnik    Joanna                     sala    112 G  w
29 X 2016  mgr    Gołębiowski  Bartosz       sala    T0.08  ćw.
30 X 2016  mgr   Łuc    Michał                        sala    T2.24  ćw 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZAJĘĆ "Finanse i Rachunkowość"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ z Wychowania Fizycznego

HARMONOGRAM ZAJĘĆ z Języków Obcych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że wjazd samochodem na teren Kampusu PPWSZ (Nowy Targ, ul. Kokoszków 71) możliwy jest jedynie dla osób posiadających kartę wjazdową.

 Aby otrzymać kartę należy wpłacić kwotę 12 zł na wskazany nr rachunku bankowego:

 Nr konta: 47 1090 2590 0000 0001 2980 4939 Nazwa odbiorcy: PPWSZ w Nowym Targu

Tytuł przelewu: karta student, nazwisko, imię i adres studenta.

 Karty wjazdowe wydawane są w pokojach 305 oraz 304a – budynek Gorce
 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz w soboty (tylko w październiku)
w godz. 9.00-12.00 po okazaniu dowodu wpłaty za kartę.

Dla pracowników UEK prowadzących zajęcia w PONE karty wydawane są bezpłatnie. 

 Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE) - jednostka wspólna UEK i PPWSZ

  

Informacja dla studentów i pracowników 

Z dniem 1 października 2016 roku został uruchomiony Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych jako jednostka wspólna – UEK i PPWSZ, pionierskie rozwiązanie w polskim szkolnictwie wyższym. Jego utworzenie wynikało z:
   - potrzeby zintensyfikowania dotychczasowej współpracy określonej Porozumieniem pomiędzy UEK i PPWSZ zawartym w dniu 12 kwietnia 2007 roku, konieczności i potrzeby podejmowania działań interdyscyplinarnych oraz komplementarnych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym współpracy z lokalnym biznesem i współpracy transgranicznej, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami kształcenia, rozwoju naukowego i uczenia się przez całe życie,

   - chęci kontynuowania tradycji kształcenia akademickiego w Nowym Targu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu zapoczątkowanej powstaniem ZOD Nowy Targ w roku 1971, który został zlikwidowany z dniem 1 września 2016 roku,

   - potrzeby ułatwienia dostępu młodzieży Podhala do podejmowania studiów ekonomicznych oraz mieszkańcom Podhala doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie ekonomii poprzez dostęp do różnych form studiów, szkoleń i kształcenia ustawicznego zawodowego, komplementarnego i interdyscyplinarnego oraz uznania za zasadną i korzystną konsolidację potencjału dydaktycznego i badawczego UEK i PPWSZ w dziedzinie nauk ekonomicznych dla potrzeb rozwoju regionu Podhala, w tym kształcenia dla potrzeb rynku pracy oraz działalności badawczo-innowacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Władze UEK i PPWSZ z dniem 1 października 2016 roku na mocy porozumienia z dnia 15 lipca 2016 roku utworzyły jednostkę wspólną, zgodnie z art. 31a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U 2012 poz. 572 z późn. zm.).  

Porozumienie pomiędzy uczelniami zostało poprzedzone półrocznymi negocjacjami oraz wydaniem stosownych opinii przez Senaty obu uczelni. Decyzja o utworzenia PONE była poprzedzona konsultacjami w obu uczelniach partnerskich, komisjach senackich, wśród władz samorządowych oraz studentów ZOD Nowy Targ. Porozumienie to stworzyło warunki do rozwoju i dalszej działalności UEK w Nowym Targu po rozwiązaniu ZOD Nowy Targ z dniem 1 września2016 roku. Studenci rekrutowani przez UEK w Krakowie mają możliwość dalszego studiowania, w znacznie lepszych warunkach lokalowych niż do tej pory. PPWSZ w Nowym Targu dysponuje nowoczesnym kampusem zlokalizowanym przy ul. Kokoszków 71 w Nowym Targu.

Funkcjonowanie jednostki wspólnej rozpocznie się od 1 października 2016 roku zgodnie z zawartym porozumiem z dnia 15 lipca 2016 roku, zawartym przez JM Rektora UEK Prof. nadzw. UEK, dr hab. inż. A. Chochóła oraz JM Rektora PPWSZ prof. nadzw. PPWSZ, dr. hab. n. med. Iwona Grysa,

Rozpoczęcie działalności dydaktycznej nastąpi z dniem 1 października 2017 roku, natomiast pierwsza rekrutacja będzie odbywała się od roku akademickiego 2017/2018 po uzyskaniu przez PONE uprawnień do prowadzenia kierunku, wymaganych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PONE wystąpi z wnioskiem o akredytację na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym. Planuje się od 1 października 2017 roku uruchomić studia stacjonarne i kontynuować studia niestacjonarne na akredytowanym kierunku. Pragniemy na nowo zbudować system 16-tygodniowych praktyk studenckich, w trakcie których studenci będą mogli nabyć głównie umiejętności praktyczne z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Przedsięwzięcie – po uzyskaniu dotacji MNiSW – jest wykonalne i opłacalne ekonomicznie, co potwierdza sporządzony biznes plan. i.

Absolwenci otrzymają wspólny dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Obecni studenci ZOD Nowy Targ będą studiowali na dotychczasowych zasadach a zajęcia będą się odbywały w Krakowie oraz w PONE, czyli w kampusie PPWSZ w Nowy Targu ul. Kokoszków 71.

Dyrektor PONE
Prof. nadzw. UEK, dr hab. Robert Włodarczyk

 

Władze PONE

Dyrektor PONE
Prof. nadzw. UEK, dr hab. Robert Włodarczyk

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
Dr Paweł Zamora

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
Mgr Andrzej Sasuła

Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów
Dr hab. Maria Płonka

 

Studia z zakresu:

  • Ekonomii
  • Finansów i rachunkowości
  • Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce, niezmiennie zajmuje wysokie miejsca na listach rankingowych przygotowywanych przez prestiżowe czasopisma. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i stopni studiów. Na czterech wydziałach, 13 kierunkach, 45 specjalnościach studiuje około 21 000 studentów. Kadra profesorska należy do najbardziej wykwalifikowanych, a metodyka i programy nauczania są nieustannie udoskonalane, zgodnie z aktualnymi trendami światowymi. Uczelnia prowadzi aktywną współpracę z około 200 uczelniami z całego świata. Realizuje międzynarodowe programy badawcze, uczestniczy w wymianie naukowców i studentów. Prowadzi wielostronną współpracę w ramach globalnych i europejskich sieci (NIBES - Network of International Business and Economic Schools, EMBS - European Master of Business Studies), która umożliwia studentom zdobycie certyfikatów programu, sygnowanych przez 20 uczelni zagranicznych. Uczelnia jest także członkiem prestiżowych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, takich jak: ICDE International Commission on Distance Education, IIE Institute of International Education, EUA - European University Association, DRC - Danube Rector's Conference, IEKN - International Education Knowledge Network, Association of European School of Planning (AESOP), University Association for Contemporary European Studies (UACES), European Association for International Education (EAIE), Networked European Software & Services Initiative (NESSI). Od 2005 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (jako pierwsza polska szkoła wyższa) przystąpiła do Stowarzyszenia Aleksander Von Humboldt - sieci europejskich i południowoamerykańskich szkół wyższych, która organzuje corocznie konferencje naukowe dotyczące zagadnień i praktyk biznesowych.

Dyplom ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest atutem na rynku pracy.


STUDIA PODYPLOMOWE Z RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓWW NOWYM TARGU (nowość)

Zaproszenie na studia podyplomowe na kierunku
rachunkowość i finanse dla zaawansowanych (plik pdf)

 

Linki