Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
data publikacji: 15/07/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Strona w jęz. angielskim
English version 

  

 

 

 ISSN -1898-6447

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszech-nianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym,
w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy UEK, jak i autorzy zewnętrzni.

Rada Naukowa

Prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. Slavko Arsovski, Ph.D. (University of Kragujevac, Serbia)
Prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (University of Economics, Prague, Czechy)
Prof. Dr. Daniel Baier (Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Niemcy)
Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Hans-Hermann Bock (Rheinisch-Westfälische Technische
         Hochschule Aachen, Niemcy)
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Prof. Giovanni Lagioia (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy)
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Doc. Ing. Martin Mizla, Ph.D. (University of Economics in Bratislava, Słowacja)
Prof. David Ost, Ph.D. (Hobart and William Smith Colleges, Geneva, NY, USA)
Prof. dr hab. Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Członkowie (redaktorzy tematyczni):
prof. dr hab. Janusz Czekaj
prof. dr hab. Jerzy Kornaś
prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek
prof. dr hab. Krystyna Przybylska
prof. dr hab. Tadeusz Sikora
prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Sekretarze:
dr Ryszard Kowalski
    31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27,
    paw. B, pok. 355, tel. 12-293-5375
dr Grzegorz Strupczewski
    paw. F, pok. 608, tel. 12-293-5579
dr Krzysztof Woźniak
    budynek biblioteki, pok. 107, tel. 12-293-7474
e-mail: zeszyty.naukowe@uek.krakow.pl

Redaktorzy statystyczni:
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
prof. UEK dr hab. Paweł Ulman

Czasopismo jest indeksowane przez:
- Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com/
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  http://cejsh.icm.edu.pl/
- BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php 
- Index Copernicus International

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są dostępne
również w bazie CEEOL http://www.ceeol.com/ oraz w czytelni internetowej
http://www.ibuk.pl/ 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

- Informacja dla autorów

- Wskazówki dla autorów dotyczące przygotowania artykułów składanych
  do publikacji w Zeszytach Naukowych UEK
 

- Procedura recenzowania artykułów naukowych 

- Wyjaśnienie dotyczące ghostwriting i guest authorship  

- Zasady odpłatności za publikację artykułów w Zeszytach Naukowych UEK

- Wykaz recenzentów Zeszytów Naukowych UEK 

  Zeszyty Naukowe UEK 

- wydane w 2015 r. 

- wydane w 2014 r.

- wydane w 2013 r.

- wydane w 2012 r. 

- wydane w 2011 r. 

     Pliki do pobrania

     Formularz recenzji artykułu naukowego

     Review of the scientific article (formularz recenzji artykułu w języku angielskim)

     Formularz oświadczenia dla autorów 

     Umowa wydawnicza

Linki