Studium Doktorantów

A A A drukuj

Wybory

Wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów oraz do Komisji Rewizyjnej są wyborami bezpośrednimi. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Doktorantów. Terminarz, skład KWD oraz sposób zgłaszania kandydatur są opisane we właściwych zakładkach.