Studium Doktorantów

A A A drukuj

O nas

Członkiem Samorządu jest każda osoba mająca status Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są:
1) Walne Zgromadzenie Doktorantów,
2) Rada Doktorantów - organ uchwałodawczy,
3) Zarząd Samorządu Doktorantów - organ wykonawczy,
4) Komisja Rewizyjna - organ kontrolny,
5) Wydziałowe Rady Doktorantów,
6) Komisje Zadaniowe.

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przynależy do PDUK (Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich) oraz PDNHiS (Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych).