Studium Doktorantów

A A A drukuj

Kontakt

Samorząd Doktorantów
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka  27
31-510 Kraków

Budynek Główny, pokój 309
tel. (012) 293 75 80

E-mail: samdok@uek.krakow.pl


FB: https://www.facebook.com/sduekrk