Studium Doktorantów

A A A drukuj

Dokumenty

W tym miejscu znajdują się dokumenty określające zewnętrzne oraz wewnętrzne normy prawne kształtujące tryb i warunki prowadzenia przez Uczelnię studiów III stopnia (doktoranckich) oraz protokoły i uchwały organów Samorządu Doktorantów.