Studium Doktorantów

A A A drukuj

Dofinansowanie działalności naukowej

Dofinansowanie działalności naukowej Doktorantom UEK jest przyznawane od roku 2016. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Samorządu Doktorantów. Przyznawanie dofinansowania odbywa się na zasadzie konkursu w dwóch edycjach w ciągu roku kalendarzowego. Podczas ogłaszania każdej edycji podawana jest max. kwota dofinansowania oraz kryteria. Poniżej znajdują się stosowne dokumenty.

Regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Procedura rozliczenia dofinansowania

Kryteria na edycję letnią w roku akademickim 2016/2017

 

Wzór opisu faktury

Wzór opisu biletu

 

Przyznane dofinansowania lato 2017

Przyznane dofinansowania zima 2017

Przyznane dofinansowania jesień 2016