Studium Doktorantów

A A A drukuj

Aktualności

TERMINY DYŻURÓW W CZERWCU

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w czerwcu:
19 VI (wtorek) w godz. 17:15 - 18:15
26 VI (wtorek) w godz. 17:15 - 18:15

KOLEJNA EDYCJA DOFINANSOWANIA UDZIAŁU W WYDARZENIACH NAUKOWYCH DLA DOKTORANTÓW UEK

Do 30 czerwca trwa nabór wniosków w edycji letniej dofinansowania udziału w wydarzeniach naukowych dla doktorantów UEK. Wnioski należy składać osobiście w pokoju Samorządu podczas wyznaczonych na ten miesiąc dyżurów. W wyjątkowych sytuacjach wniosek można zostawić na półce Samorządu w Sekretariacie Uczelni lub przesłać pocztą. Należy jednak dokładnie sprawdzić czy wszystkie pola we wniosku zostały poprawnie wypełnione, lub czy dokumenty są kompletne. W przypadku stwierdzenia różnego rodzaju braków, Doktorant zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW 16 KWIETNIA 2018 ROKU

W poniedziałek 16 kwietnia o godz. 17:30 w sali 12 przy ul. Rakowickiej 16 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Tematem posiedzenia będzie podjęcie uchwały ws. powołania Sądu Koleżeńskiego, podjęcie uchwały ws. propozycji nowego wniosku o stypendium doktoranckie dla doktorantów od II roku, prezentacja działań na rzecz środowiska doktorantów oraz propozycja organizacji naukowej sesji wyjazdowej dla doktorantów UEK.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW 22 MARCA 2018 ROKU

W czwartek 22 marca o godz. 19.45 w sali 152 w pawilonie B odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów.  Głównym celem posiedzenia będzie podjęcie uchwały ws. propozycji nowego wniosku o stypendium doktoranckie dla doktorantów od II roku.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW 6 LUTEGO 2018 ROKU

We wtorek 6 lutego o godz. 17.00 w pawilonie G w sali 10 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Podczas posiedzenia zostanie powołana Komisja Zadaniowa, poruszona sprawa naboru do Sądu Koleżeńskiego oraz braku pomieszczenia na terenie kampusu dla matki z dzieckiem.

KOLEJNA EDYCJA DOFINANSOWANIA UDZIAŁU W WYDARZENIACH NAUKOWYCH DLA DOKTORANTÓW UEK

Do 31 stycznia trwa nabór wniosków w edycji zimowej dofinansowania udziału w wydarzeniach naukowych dla doktorantów UEK. Wnioski należy składać osobiście w pokoju Samorządu podczas wyznaczonych na ten miesiąc dyżurów. W wyjątkowych sytuacjach wniosek można zostawić na półce Samorządu w Sekretariacie Uczelni lub przesłać pocztą. Należy jednak dokładnie sprawdzić czy wszystkie pola we wniosku zostały poprawnie wypełnione, lub czy dokumenty są kompletne. W przypadku stwierdzenia różnego rodzaju braków, Doktorant zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

TERMINY DYŻURÓW W STYCZNIU

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w styczniu:
23 I (wtorek) w godz. 16.30 - 17.30
25 I (czwartek) w godz. 16:30 - 17:30
31 I (środa) w godz. 18:00 - 19:00 

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-WIGILIJNE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz końca roku zapraszamy wszystkich Doktorantów na spotkanie integracyjne do Klubu Grota 2 w środę 20 grudnia o godz. 18.00. Oprócz miłego towarzystwa braci doktoranckiej będą również ciepłe i zimne dania oraz napoje.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

W środę 13 grudnia o godz. 16.30 w pawilonie Finansów w sali 515 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Doktorantów nowej kadencji. Podczas posiedzenia wybrany zostanie Zarząd, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz władze doktoranckie na poszczególnych wydziałach.

WYBORY DO WYDZIAŁOWYCH RAD DOKTORANTÓW

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach do Wydziałowych Rad Doktorantów. Więcej informacji nt. terminów oraz sposobów głosowania znajduje się w zakładce Wybory.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

W najbliższy poniedziałek, tj. 30 października o godz. 17.00 w budynku Biblioteki w sali 440 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Tematem obrad będzie m.in.wybór składu Komisji Wyborczej Doktorantów na rok akademicki 2017/2018 oraz wybór przedstawicieli doktorantów do komisji stypendialnych, opiniujących wnioski o stypendia doktoranckie i z dotacji projakościowej . Wszystkie osoby, które są zainteresowane powyższymi tematami, zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniu.

 

TERMINY DYŻURÓW W CZERWCU

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w czerwcu:
6 VI (wtorek) w godz. 15.30 - 16.30
9 VI (piątek) w godz. 15.30 - 16.30
12 VI (poniedziałek) w godz. 16:15 - 17:15
23 VI (piątek) w godz. 15.30 - 16.30

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o dofinansowanie w edycji letniej, a chcą to uczynić, proszę o kontakt mailowy samdok@uek.krakow.pl w celu ustalenia spotkania, ponieważ  w tym tygodniu mam napięty grafik i na ten moment nie jestem w stanie zobowiązać się do żadnego terminu.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

W najbliższy poniedziałek, tj. 22 maja o godz. 17.30 w pawilonie G sala 7 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Tematem obrad będzie m.in. uchwalenie zmian w Regulaminie przyznawania dofinansowania ze środków Samorządu Doktorantów oraz kryteriów na letnią edycję 2016/2017, jak też sprawozdanie Komisji Zadaniowej ds. przebadania opinii społeczności doktoranckiej UEK. Wszystkie osoby, które są zainteresowane powyższymi tematami, zapraszam do uczestnictwa w posiedzeniu.

POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU ROBOCZEGO KRD

Przewodnicząca Zarządu SD UEK mgr Małgorzata Wesołowska została powołana z ramienia Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w skład Zespołu Roboczego KRD ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0. Celem Zespołu jest wypracowanie założeń do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które będą stanowić dodatkową propozycję względem założeń trzech zespołów konkursowych powołanych przez MNiSW.

 
Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w pracach Samorządu proszone są o kontakt pod adresem mailowym samdok@uek.krakow.pl