Studium Doktorantów

A A A drukuj

Aktualności

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

W najbliższy poniedziałek, tj. 30 października o godz. 17.00 w budynku Biblioteki w sali 440 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Tematem obrad będzie m.in.wybór składu Komisji Wyborczej Doktorantów na rok akademicki 2017/2018 oraz wybór przedstawicieli doktorantów do komisji stypendialnych, opiniujących wnioski o stypendia doktoranckie i z dotacji projakościowej . Wszystkie osoby, które są zainteresowane powyższymi tematami, zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniu.

 

TERMINY DYŻURÓW W CZERWCU

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w czerwcu:
6 VI (wtorek) w godz. 15.30 - 16.30
9 VI (piątek) w godz. 15.30 - 16.30
12 VI (poniedziałek) w godz. 16:15 - 17:15
23 VI (piątek) w godz. 15.30 - 16.30

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o dofinansowanie w edycji letniej, a chcą to uczynić, proszę o kontakt mailowy samdok@uek.krakow.pl w celu ustalenia spotkania, ponieważ  w tym tygodniu mam napięty grafik i na ten moment nie jestem w stanie zobowiązać się do żadnego terminu.

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

W najbliższy poniedziałek, tj. 22 maja o godz. 17.30 w pawilonie G sala 7 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Tematem obrad będzie m.in. uchwalenie zmian w Regulaminie przyznawania dofinansowania ze środków Samorządu Doktorantów oraz kryteriów na letnią edycję 2016/2017, jak też sprawozdanie Komisji Zadaniowej ds. przebadania opinii społeczności doktoranckiej UEK. Wszystkie osoby, które są zainteresowane powyższymi tematami, zapraszam do uczestnictwa w posiedzeniu.

POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU ROBOCZEGO KRD

Przewodnicząca Zarządu SD UEK mgr Małgorzata Wesołowska została powołana z ramienia Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w skład Zespołu Roboczego KRD ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0. Celem Zespołu jest wypracowanie założeń do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które będą stanowić dodatkową propozycję względem założeń trzech zespołów konkursowych powołanych przez MNiSW.

 
POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

W dniu 27 II (poniedziałek) o godz. 17.00 w pawilonie G sala 13 odbędzie się posiedzenie Rady Doktorantów. Celem posiedzenia będzie zaopiniowanie Uchwały rekrutacyjnej oraz Regulaminu studiów doktoranckich. Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów zainteresowanych niniejszymi sprawami. 

Uchwała rekrutacyjna (projekt)

Regulamin studiów doktoranckich (projekt)

TERMINY DYŻURÓW W LUTYM

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w lutym:
23 II (czwartek) w godz. 12.00 - 13.00
27 II (poniedziałek) w godz. 15.30 - 16.30

 

KSIĄŻKI Z KONFERENCJI CFM 2016

Doktoranci, którzy jeszcze nie odebrali książek wydanych po konferencji CFM 2016, a w której brali czynny udział, proszeni są o ich jak najszybszy odbiór z Sekretariatu Uczelni (Domek Ogrodnika, pokój 2).

TERMINY DYŻURÓW W STYCZNIU

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w styczniu:
9 I (poniedziałek) w godz. 16.00 - 17.00
12 I (czwartek) w godz. 16.00 - 17.00

19 I (czwartek) w godz. 18.00 - 19.00
20 I (piątek) w godz. 16.30 - 17.30
23 I (poniedziałek) w godz. 13.00 - 14.00
27 I (piątek) w godz. 11.00 - 12.00
30 I (poniedziałek) w godz. 12.00 - 13.00

 Wnioski o dofinansowanie lub inne dokumenty można zostawić na portierni w Budynku Głównym na Samorząd Doktorantów. Należy jednak dokładnie sprawdzić czy wszystkie pola we wniosku zostały poprawnie wypełnione, lub czy dokumenty są kompletne.

TERMINY DYŻURÓW W GRUDNIU

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w grudniu:
7 XII (środa) w godz. 17.00 - 18:00
15 XII (czwartek) w godz. 16.00 - 17.00

 

POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW

Najbliższe posiedzenie Rady Doktorantów odbędzie się w dniu 7 grudnia (środa) o godz. 19.45 w pawilonie G sala 13. Podczas posiedzenia będą poruszane m.in. następujące sprawy:zmiana treści Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Samorządu Doktorantów wraz z załącznikami 1 i 2, podjęcie uchwały w sprawie kryteriów oraz kwoty dofinansowania na edycję zimową 2017 roku do Regulaminu dofinansowania działalności naukowej Doktorantom. 

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWYCH WŁADZ

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 listopada o godz. 19.45 w Sali Muzeum. Pierwsze posiedzenie Rady Doktorantów odbędzie się 23 listopada o godz. 20 w Sali Muzeum. Podczas posiedzeń organy ukonstytuują się i wybiorą swoich Przewodniczących.

DOKTORANT PARTY

Zapraszamy na kolejną edycję imprezy Doktorant Party, która odbędzie się w środę 16. listopada o godz. 21 w klubie studenckim Karlik. Jak co roku symboliczna opłata za wejście w wysokości 5 zł zostanie przekazana na cel charytatywny.

 

INFORMACJA KOMISJI WYBORCZEJ DOKTORANTÓW

KWD informuje, że głosowanie w wyborach do Wydziałowych Rad Doktorantów i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek (7 listopada) w godz. 18.20-20.00 oraz w środę (9 listopada) w godz. 18:00-19.30 w pawilonie C przed Nową Aulą. Więcej informacji odnośnie głosowania, poprawnego sposobu oddawania głosów oraz listy kandydatów do obu organów znajduje się tutaj .

TERMINY DYŻURÓW W LISTOPADZIE

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w listopadzie:
2 XI (środa) w godz. 17.00 - 19:00
17 XI (czwartek) w godz. 16.30 - 17.15
21 XI (poniedziałek) w godz. 16:30 - 17.30

Dyżury odbywają się w Budynku Głównym w pokoju 309.

INFORMACJA KOMISJI WYBORCZEJ DOKTORANTÓW

KWD informuje, że termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Wydziałowych Rad Doktorantów i Komisji Rewizyjnej upływa z dniem 30 X 2016 r. o godz. 23.59. Kandydatury można zgłaszać osobiście w pokoju 309 w Budynku Głównym w dniu 26 X w godz. 17.30-19.30 oraz 27 X w godz. 18:00-19.30, a także mailowo na adres kwduek@gmail.com. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, należy przesłać skany wypełnionych dokumentów, a do dnia wyborów donieść papierowe oryginały. Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce Wybory .

TERMINY DYŻURÓW W PAŹDZIERNIKU 

Ustala się następujące terminy dyżurów Samorządu w październiku:
26 X (środa) w godz. 17.30 - 19:00
27 X (czwartek) w godz. 18:00 - 19.30

Dyżury odbywają się w Budynku Głównym w pokoju 309. 

SPOTKANIE POWITALNE Z DOKTORANTAMI PIERWSZEGO ROKU

17 października o godz. 16.30 w paw. C sala B odbędzie się spotkanie z Doktorantami I roku.Spotkanie potrwa ok. 45 minut i będzie miało na celu przekazanie informacji na temat studiów, stypendiów, możliwości pozyskania środków na działalność naukową oraz działalności Samorządu Doktorantów. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! :)

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Pierwsze posiedzenie Rady Doktorantów w nowym roku akademickim odbędzie się 3 października o godz. 17.30 w Sali Muzeum w Budynku Głównym. Podczas posiedzenia będą poruszane następujące sprawy: ustalenie kryteriów przyznawania dofinansowania działalności naukowej Doktorantom na bieżący rok, wyznaczenie kandydatów do Komisji Stypendialnych, powołanie Komisji Wyborczej Doktorantów.

TERMINARZ SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA 2016

Na głównej stronie uczelni znajduje się terminarz składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2016/2017 . Wnioski można składać osobiście w dniach 10-14 października br. w Dziale Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Do potwierdzenia publikacji wystarczy strona tytułowa czasopisma/książki, strona redakcyjna oraz tylko pierwsza strona artykułu, a nie jak to było do tej pory, cały tekst.

 

Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w pracach Samorządu proszone są o kontakt pod adresem mailowym samdok@uek.krakow.pl