Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Spis alfabetyczny studiów podyplomowych
data publikacji: 05/07/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 1. Administracja (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK)
 2. Administracja publiczna (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 3. Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 4. Analizy marketingowe z wykorzystaniem Data Mining (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 5. Akademia coachingu (Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim)
 6. Akademia dziedzictwa (MSAP i Międzynarodowe Centrum Kultury)
 7. Audyt i kontrola wewnętrzna- zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom 
  (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 8. Bankowość (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 9. Bankowość. Europejski Certyfikat Bankowca (Katedra Bankowości)
 10. Bezpieczeństwo informacyjne biznesu (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 11. Controling i finanse przedsiębiorstw (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 12. Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 13. Doradztwo podatkowe  (Katedra Prawa Cywilnego i Gspodarczego)
 14. Doradztwo zawodowe (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 15. Dziennikarstwo ekonomiczne (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 16. Ekonomika i zarządzanie firmami (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 17. Etyczna bankowość w perspektywie pokryzysowej (Katedra Finansów)
 18. Europeistyka i ukrainistyka (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 19. Europejskie studia menedżerskie typu MBA  (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 20. Executive MBA Marketing and Management (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 21. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 22. Gospodarka i administracja publiczna (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK)
 23. Handel i zarządzanie sprzedażą (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 24. Handel międzynarodowy (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 25. Informatyka dla nauczycieli (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 26. Informatyka ekonomiczna (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 27. Innowacyjne zarządzanie technologią informatyczną (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 28. International MBA (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 29. Internetowe i mobilne kanały marketingowe usług turystycznych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 30. Komunikacja w biznesie (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 31. Marketing (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 32. Marketing firmy usługowej (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 33. Master of biznes administration - MBA (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 34. Master of public administration - MPA (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK)
 35. MBA in Healthcare Management + Master (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 36. MBA in Human Resources Management + Master (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 37. MBA in Managerial Communication + Master (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 38. Menedżer komunikacji społecznej w organizacji (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 39. Menedżer produktów żywnościowych (Katedra Towaroznawstwa Żywności)
 40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ((Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 41. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach finansów publicznych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 42. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 43. Praktyczne prognozowanie szeregów czasowych (Katedra Statystyki)
 44. Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 45. Prawo gospodarcze (Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego)
 46. Prawo i praktyka konsularna (Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego)
 47. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych (Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego)
 48. Prawo zamówień publicznych (Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych) 
 49. Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (Procurement management) (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 50. Projektowanie systemów jakości w firmie (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 51. Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 52. Przedsiębiorczość (dla nauczycieli) (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 53. Przedsiębiorstwo na rynku opcji (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 54. Przekształcanie i restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów
  opieki zdrowotnej
  (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK)
 55. Psychologia w biznesie (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 56. Psychologia zachowań społecznych w organizacji (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 57. Public relations (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 58. Rachunkowość i finanse dla początkujących (Krakowska Szkoła Biznesu UEK
  - studia realizowane z Wydziałem Finansów i Wydziałem Zarządzania)
 59. Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK
  - studia realizowane z Wydziałem Finansów i Wydziałem Zarządzania)
 60. Rachunkowość i finanse dla początkujących - III semestry (Katedra Finansów)
 61. Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych - II semestry (Katedra Finansów)
 62. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 63. Rachunkowość finansowa UEK- ACCA (Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów UEK we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants)
 64. Rachunkowość menedżerska UEK- CIMA (Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów UEK we współpracy z The Chartered Institute of Management Accoutants)
 65. Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 66. Skarbowość (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 67. Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 68. Strategia społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 69. Studia master of business administration - MBA (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)  
 70. Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 71. Studia podyplomowe z logistyki: Systemy Logistyczne Przedsiębiorstww (Katedra Zarządzania Międzynarodowego)
 72. Systemy informacyjne i komunikacyjne w turystyce (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 73. Szacowanie nieruchomości (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 74. Szkoła coachów w biznesie (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 75. Szkoła trenerów biznesu (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 76. Ubezpieczenia gospodarcze (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 77. Własność intelektualna w prawie i w praktyce (Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego)
 78. Wycena przedsiębiorstw i ich składników (Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego)
 79. Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w praktyce gospodarczej (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 80. Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 81. Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 82. Zarządzanie Centrum Usług Biznesowych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 83. Zarządzanie elektronicznym kanałem sprzedaży (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 84. Zarządzanie Europejskimi Służbami Zatrudnienia (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 85. Zarządzanie finansami firmy (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 86. Zarządzanie gospodarką po wejściu do Unii Europejskiej (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 87. Zarządzanie kapitałem ludzkim (Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim)
 88. Zarządzanie klubem sportowym (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 89. Zarządzanie małymi i średnimi firmami (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 90. Zarządzanie nieruchomościami (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 91. Zarządzanie organizacją mediów i komunikacją (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 92. Zarządzanie personelem (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 93. Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - jednostki finansów publicznych 
  (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 94. Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - organizacje gospodarcze 
  (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 95. Zarządzanie projektami (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 96. Zarządzanie projektami finansowymi ze środków UE (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK)
 97. Zarządzanie projektami innowacyjnymi (Katedra Procesu Zarządzania)
 98. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (UEK oraz Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości)
 99. Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 100. Zarządzanie strefą usług medycznych (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 101. Zarządzanie środowiskowe (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 102. Zarządzanie terytorialne w procesie integracji europejskiej 
  (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych)
 103. Zarządzanie turystyką międzynarodową (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)
 104. Zarządzanie w administracji publicznej (Małopolska Szkoła  Administracji Publicznej UEK)
 105. Zintegrowane systemy logistyczne w firmie (Krakowska Szkoła Biznesu UEK)

Linki