certyfikat ECB

A A A drukuj

Zasady i terminarz egzaminu

•    test 60 pytań jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi
•    w egzaminie ECB EFCB 3E osoba zdająca musi uzyskać minimum 60% wszystkich poprawnych odpowiedzi, tzn. 36 punktów oraz minimum 50% wszystkich poprawnych odpowiedzi na poziomie każdego z trzech modułów. W przypadku modułu 1 są to 4 punkty, modułu 2 - 18 punktów, a modułu 3 – 8 punktów.
•    czas testu 90 minut
•    wyniki ogłaszane bezpośrednio po egzaminie
•    opłata 650 złotych brutto (w cenie ewentualna poprawka w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu); dla uczestników specjalności bankowość przewidziane jest dofinansowanie w ramach projektu Santander Universidades.

Najbliższy egzamin 14 czerwca 2019 roku, godz. 16:30;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie do dnia 25 maja 2019 roku wpłaty na rachunek Uniwersytetu: 09 2490 0005 0000 4530 8510 4422, jako tytuł przelewu należy podać: Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca 14.06.2019 - imię i nazwisko. Potwierdzenie przelewu (najlepiej w formie pliku .pdf) należy przesłać na adres mailowy sekretarza Egzaminu: krzysztof.kil@uek.krakow.pl wraz z następującymi danymi:

•    - Nazwisko i imię
•    - Instytucja (student/pracownik)
•    - Adres  korespondencyjny
•    - Data  urodzenia
•    - Miejsce  urodzenia