certyfikat ECB

A A A drukuj

Rada programowa

W skład Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E wchodzą:

 Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Prorektor ds. Nauki;

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Prorektor ds. Kształcenia i Studentów;

Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek - Prodziekan Wydziału Finansów i Prawa;

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Katedra Finansów UEK;

Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska - Kierownik Katedry Bankowości UEK;

Dr Aleksandra Jurkowska - Katedra Bankowości UEK;

Dr Mateusz Folwarski - Katedra Bankowości UEK;

Dr Krzysztof Kil - Katedra Bankowości UEK;

Prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła - Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie;

Mgr Michał Kuczmierowski - PKO BP SA.