certyfikat ECB

A A A drukuj

Korzyści z posiadania ECB

  • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECB w języku angielskim firmowanego przez EBTN-European Banking & Financial Services Training Association Asbl.
  • Otrzymanie certyfikatu ECB jest potwierdzeniem posiadania wiedzy z zakresu bankowości i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca, co zwiększa szanse na rynku pracy.
  • Certyfikat ECB jest uznawany w procesach rekrutacyjnych czy podczas ubiegania się o praktykę/staż w instytucjach finansowych.
  • W ramach projektu praktyk i staży w instytucjach finansowych, realizowanego przez CPBII Sp. zoo jako część programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, 3 najlepszych studentów/absolwentów, którzy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzyskają najlepszy wynik z egzaminu ECB, będzie mieć możliwość odbycia w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu ECB płatnej praktyki/stażu w wybranej instytucji finansowej na terenie kraju.