certyfikat ECB

A A A drukuj

Informacje podstawowe

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB to inicjatywa European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych w takich krajach w Europie jak: Belgia, Włochy, Malta, Polska, Dania, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Niemcy, Finlandia, Grecja, Słowenia, Cypr, Hiszpania, Holandia, Serbia, Węgry, Szkocja, Portugalia, Irlandia, Francja. Pełna lista członków EBTN na http://www.ebtn-association.eu

W Polsce członkami EBTN są 2 szkoły akredytowane w systemie EFCB; są to: Warszawski Instytut Bankowości i Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp.z o.o. Podczas przeprowadzanego egzaminu ECB przedstawiciel jednej z tych 2 szkół potwierdza ważność tego egzaminu w europejskim systemie EFCB. Do końca 2017 r. egzaminy ECB w Polsce zdało 4831 osób.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Programu i uzyskał wraz z kilkoma szkołami wyższymi certyfikację ZBP do przeprowadzania egzaminów.

Dla właściwego przygotowania do egzaminu rekomendowany jest przez ZBP podręcznik dostępny "tutaj" .