.

  • Golden Line - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nasza Klasa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Blip - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • YouTube - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Facebook - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aktualności - strona główna

A A A drukuj

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UEK

06/10/2010

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza wszystkie aktywne osoby powyżej 55 roku życia - emerytów i rencistów, na cotygodniowe wykłady i warsztaty o tematyce ekonomiczno - społecznej (ale nie tylko !), zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego i niemieckiego oraz specjalnie opracowane zajęcia ruchowe. W pierwszym semestrze będą one poświęcone także zagadnieniom związanym z medycyną, zdrowym odżywianiem, psychologii, a nawet egzotycznym podróżom.

 

Inauguracyjny wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UEK

zatytułowany:

 

"Czy wiedza prowadzi do dobrobytu - czy na odwrót?"

 

wygłosił w środę 6.10.2010 prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

 

prof.dr hab. Tadeusz Grabiński

Profesor zwyczajny od 1996 roku, tytuł naukowy profesora - 1990, habilitacja - 1984, doktorat - 1976, studia w latach 1966-1970 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Rektor AE w Krakowie w latach 1996-2002, prorektor ds. nauki AE w Krakowie w latach 1990-1996. Rektor WSPiM w Chrzanowie w latach 2005-2008, prorektor WSPiM w Chrzanowie od 2008. 

Dziedzina: ekonomia, specjalność: informatyka gospodarcza, ekonometria finansowa, prognozowanie, statystyka. 

Autor lub współautor 14 monografii, 18 podręczników, 80 artykułów, ponad 100 referatów
i ok. 200 ekspertyz. Staże naukowe w University of Pittsburgh, USA oraz Grand Valley State University, USA. W latach 1976-1982 ekspert Miastoprojekt Kraków (w ramach projektu General Housing Programme for Iraq) ds. prognoz, analiz ekonomicznych oraz obliczeń numerycznych przy tworzeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bagdadu oraz Programu Mieszkaniowego dla Iraku.

Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, International Federation of Classification Societies IFCS, International Academy of Computer Science and Systems, Computer Technologies in Economics and Statistics, Kijów, Komisji Nauk Ekonomicznych oraz Komisji Statystyczno-Demograficznej PAN O/Kraków, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wyróżniony 17 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.

Funkcje społeczne w ostatnich 10 latach, m.in. Rada Małopolskiej Kasy Chorych, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Regionalny Komitet Sterujący przy Marszałku Województwa Małopolskiego, Komitet ds. Integracji przy Wojewodzie Małopolski, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Rada Fundacji Progress & Business, Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zainteresowania badawcze - prognozowanie społeczno-gospodarcze, informatyka ekonomiczna, zastosowania internetu w zarządzaniu i gospodarce, statystyka i porównania międzynarodowe, komputerowe systemy wspomagania decyzji, , taksonometria numeryczna, ekonometria przestrzenna, symulacje komputerowe, przestępczość komputerowa.

Czas wolny - spacery po lasach; muzyka rozrywkowa lat 50. 60.; paradoksy, mistyfikacje, fenomeny w nauce.

 

Krzysztof Biel /Koordynator UTW na UEK/

u3w@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

logomaxxx50.jpg logoNZS Bezpieczna Uczelnia ue_uek62.jpg MAXXX praca_kpl.jpg